Televizní a rozhlasové zpravodajství z Kolína a okolí

Kolínská průmyslovka jde s dobou
2/13/24
Reportáž z Noci otevřených dveří 9. února 2024.
11/29/09
Zpravodajství: televize - video

První skautské středisko Kolín ve spolupráci s Českou tábornickou unií uspořádalo 16. listopadu již třetí "PLES dětských organizací". Záštitu nad akcí převzal starosta města Kolína Jiří Buřič. Program se skládal z několika různorodých vystoupení, v průběhu večera se předvedl kouzelník, historická šermířská skupina "Po právu" a proběhla slavnostní vernisáž výstavy fotografií "Korea 2009". Pro účastníky plesu byla připravena nejen tato zajímavá představení ale i tombola a jiné soutěže. Návštěvníci plesu, kterých přišlo více než tři sta, se bavili až dlouho do noci.

11/20/09
Zpravodajství: televize - video

14. listopadu se v Městském divadle Kolín uskutečnil Den otevřených dveří. Letos si totiž Kolíňáci připomínají 70. výročí od založení divadla. Základní kámen byl položen v roce 1937. Během prohlídky divadla měli návštěvníci mimo jiné ojedinělou možnost vidět v pohybu železnou protipožární oponu. Diváci si v Městském divadle mohou vybrat celkem z šesti předplatitelských skupin. Měsíčně se zde odehraje na dvacet představení.

11/15/09
Zpravodajství: televize - video

Mateřská škola Pastelka ve Třech Dvorech uspořádala výstavu vyřezávaných dýní a podzimních panáčků "Podzimáčků". Tato školka je zaměřena na výtvarnou výchovu. Děti zde získávají základy jednoduchých výtvarných technik a postupů. Na výstavě se objevilo dvacet osm dýní, které vytvořily děti spolu s rodiči. Tím si připomněli svátek Halloween, který je oblíbený zvláště v anglicky mluvících zemích. Mateřská školka již nyní připravuje akce zaměřené na blížící se Vánoce, které budou věnovány nejen dětem a jejich rodičům, ale i seniorům.

11/4/09
Zpravodajství: televize - video

Před sedmi lety vznikl v Kolíně sledge-hokejový tým. Tento sport sdružuje hráče s různým postižením dolních končetin. U tohoto sportu se tedy - narozdíl od klasického hokeje - sedí a používají se dvě hokejky. Nejmladšímu kolínskému hráči je 12 let, nejstaršímu 74. Česká sledge-hokejová liga čítá sedm týmů, což je nejvíce na světě.

vybrat z archivu »