Televizní a rozhlasové zpravodajství z Kolína a okolí

Kolínská průmyslovka jde s dobou
2/13/24
Reportáž z Noci otevřených dveří 9. února 2024.
4/28/09
Rozhlasové zpravodajství
Program akcí pro děti i dospělé v měsíci květnu 2009.
4/23/09
Rozhlasové zpravodajství
Skupina historického šermu Páni z Kolína si Vás dovoluje pozvat na svou akci.
4/21/09
Rozhlasové zpravodajství
Jaromír Urban vypráví o kolínských památkách a upozorňuje na jejich zajímavosti.
4/15/09
Zpravodajství: televize - video
 

Tradičně pojatá velikonoční slavnost se konala 11. dubna na zámku Loučeň. Akce se zúčastnilo zhruba 1300 hostů. Mezi novinky, které se na slavnosti objevily, patřil "Řehtačkový průvod", ve kterém pochodovalo asi 100 dětí v doprovodu rodičů. Zároveň došlo ke vzkříšení dvou tradic. Jednou z nich byla "Liščí neděle", druhou byly "Chodníčky lásky", což je jakési namlouvání mezi mladým chasníkem a mladou dívkou tak, jak to bývalo obvyklé na českém venkově až do počátku 20. století. Kromě toho se návštěvníci mohli zúčastnit bohatého programu, nebo se pouze procházet některým z deseti labyrintů, které tento zámek proslavily. Velikonoční slavnost zahájila zdejší návštěvní sezonu.

4/10/09
Zpravodajství: televize - video

V neděli pátého dubna se v Gruntě na Kutnohorsku konala Pašijová zastavení, pořad vokální hudby a slova se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl postavený na začátku dvacátého století z vlastních prostředků farnosti, z tak zvaného zádušního fondu. Nejhodnotnější pamětihodností kostela je secesní výmalba, jejímiž autory byli manželé Urbanovi. Kostel je koncipován jako pseudorománská bazilika a byl otevřený v květnu 1914, tedy několik měsíců před začátkem I. světové války. V současnosti je dost poškozený a zanedbaný. Pašijové zastavení provedl pod vedením dirigenta Štěpána Kafky pěvecký sbor Cantica. V kostele bylo plně obsazeno nejen věřícími.

4/7/09
Zpravodajství: televize - video

V sobotu 21. března se na skále u Kohoutova mlýna konalo metodické setkání horolezeckého oddílu "Potkali se u Kolína". Oddíl vznikl v roce 1999, letos tedy oslaví 23. května na "Pašinka klání" desáté výročí. V současné době má 37 členů. Sobotní akce byla uspořádána především kvůli nováčkům, kterým zkušenější členové předávali své znalosti, předváděli své dovednosti a zároveň je učili zacházet s horolezeckým vybavením.

4/1/09
Zpravodajství: televize - video

I když kominíků potkáváme stále méně, jejich řemeslo nezaniká. Kominíci přišli do Čech za císaře Rudolfa II. Díky nim ubylo požárů. Zde asi vznikla pověra, že kominíci přinášejí štěstí. V Česku kominíky sjednocuje Společenstvo kominíků ČR. Základní vybavení kominíků se příliš nezměnilo. Přidaly se k němu však i moderní přístroje, jako jsou komínová kamera, endoskop, tahoměry, přístroje na měření úniku tlaku z komína a podobně. Největší část práce kominíků zabírá kontrola komínů. Například u plynového topení je to podle vyhlášky asi dvakrát ročně, u komínů na tuhá paliva alespoň šestkrát.

vybrat z archivu »